EN ID

Siti Maimunah, M.Farm, Apt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Siti Maimunah, S.Farm., Apt., M.Farm

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama                                        :  Siti Maimunah, M.Farm, Apt.

Jenis kelamin                           :  Wanita

Agama                                       :  Islam

Status                                        :  Belum Menikah

Perguruan tinggi                     :  Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan/Fakultas                   :  Farmasi/ Fakultas Sains dan Teknologi

Alamat                                      :  jl Gajayana No.50 Malang

Telp/ Fax                               : (0341) 55893

 

Riwayat Pendididkan

Tahun Lulus Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan
2008 S1 Fakultas Farmasi UNAIR Farmasi
2009 Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UNAIR Apoteker Klinik
2013 S2 Fakultas Farmasi UNAIR Ilmu Farmasi