Search
Close this search box.

Day: February 6, 2018

Abdul Wafi, M.Si.

Abdul Wafi Alamat: ) Hp:+62-85648494664 wafi@farmasi.uin-malang.ac.id   Data Personal Nama Lengkap                          :    Abdul Wafi Jenis Kelamin                 

Read More »

Ach. Syahrir S.Si., M.Farm., Apt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Yang bertandatangan di bawah ini, saya : Nama  : Ach. Syahrir S.Si., M.Farm., Apt. Agama            : Islam Status Perkawinan : Menikah Riwayat

Read More »

Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep., NS., M.Kep.

 CURRICULUM VITAE  IDENTITAS DIRI Nama                                            : Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S. Kep., Ns., M. Kep. Jenis Kelamin                 

Read More »

Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep.

CURRICULUM VITAE IDENTITAS DIRI Nama Lengkap                        :  Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep. Jenis Kelamin                          :  Perempuan Status Perkawinan             

Read More »