EN ID

Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap                        :  Meilina Ratna Dianti, S.Kep., NS., M.Kep.

Jenis Kelamin                          :  Perempuan

Status Perkawinan                  :  Menikah

Agama                                        :  Islam

Golongan Pangkat                  :  IIIa/ Penata Muda

Perguruan Tinggi                    :  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat                                       :  Jl.Gajayana 50 Malang

Telp./ Faks                               :  0341-558933

RIWAYAT PENDIDIKAN 

No.

Pendidikan

Kota

Degree

IPK

Tahun

1. MIN Malang I Malang Elementary School 1988-1994
2. SMPN I Malang Malang Junior High School 1994-1997
3. SMUN 4 Malang Malang Senior High School 1997-2000
4. Politeknik KesehatanJurusan Keperawatan Malang D3 (Amd. Kep) 3,28 2000-2003
5. Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya Malang S1 (S.Kep) 3,10 2004-2006
6. Program Studi Ilmu Keperawatan (Profesi), Universitas Brawijaya Malang Ners (Ns) 3,68 2006-2007
7 Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya M.Kep 3,66 2010-2012