EN ID

Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep., NS., M.Kep.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep., NS., M.Kep

 CURRICULUM VITAE

 IDENTITAS DIRI

Nama                                            : Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S. Kep., Ns., M. Kep.

Jenis Kelamin                              : Perempuan

Agama                                           : Islam

Golongan / Pangkat                     : III A/ Penata Muda

Jabatan Fungsional Akademik  : Tenaga Pengajar

Perguruan Tinggi                          : UIN Maliki Malang

Alamat Perguruan Tinggi            : Jl. Gajayana 50 Malang

Telp./Faks                                      : 0341-558933

 

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun

Lulus

Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/

Bidang Studi

2007 S1 Universitas Brawijaya Malang Program Studi Ilmu Keperawatan
2008 Pendidikan Profesi Universitas Brawijaya Malang Pendidikan Profesi Ners
2016 S2 Universitas Brawijaya Malang Magister Ilmu Keperawata/ Peminatan Gawat Darurat