EN ID

Fidia Rizkiah Inayatilah, S.ST, M. Keb.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Fidia Rizkiah Inayatilah, S.ST, M. Keb

CURICULUM VITAE

 

Nama Lengkap                          :  Fidia Rizkiah Inayatilah, SST., M.Keb.

Jenis Kelamin                           :  Perempuan

Status Perkawinan                   :  Kawin

Agama                                        :  Islam

Golongan Pangkat                   :  IIIa/ Penata Muda

Perguruan Tinggi                     :  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat                                        :  Jl.Gajayana 50 Malang

Telp./ Faks                               :  0341-558933

RIWAYAT PENDIDIKAN 

Universitas/ Sekolah

Bidang Studi

Strata

Tahun

Universitas Brawijaya Malang Kebidanan

S2

2013-2016

Universitas Padjadjaran Bandung Bidan Pendidik

D4

2008-2009

Politeknik Kesehatan Malang Kebidanan

D3

2004-2007

SMUN 3 Malang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

2001-2004

SLTPN 3 Malang

1998-2001

MIN Malang I

1992-1998