SEMINAR NASIONAL   “PERAN DAN TANTANGAN PROFESI APOTEKER DAN INSTITUSI PENDIDIKAN FARMASI  DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”  TAHUN 2019

SEMINAR NASIONAL “PERAN DAN TANTANGAN PROFESI APOTEKER DAN INSTITUSI PENDIDIKAN FARMASI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” TAHUN 2019

   Kegiatan Seminar Nasional Peran dan Tantangan Profesi Apoteker dan Institusi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 pada : Hari           : Sabtu Tanggal     : 13 April 2019 Waktu       :  07.00 – 15.00 WIB Tempat      : Aula Lantai V Gedung Dr. (Hc). Ir. Soekarno Universitas Islam Negeri More »

KULIAH LAPANGAN BOTANI II

KULIAH LAPANGAN BOTANI II

Dalam rangka menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mahasiswa, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah mengadakan kunjungan ke Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional (B2P2TO2T) Tawangmangu. Selain itu kegiatan ini juga  bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Lapangan terkait Mata Kuliah More »

 

NAMA-NAMA DOSEN WALI

 

No

NIM

Nama Mahasiswa

Nama Dosen Wali

1

13670001

DELVI NOER KHOLIDA RAHMANIYAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

2

13670002

SHINTA APRILIA RIZKY WULANDARI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

3

13670003

DINA AINUN JARIYAH ACHMAD [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

4

13670004

MUHAMMAD ZULKHAQ VADLIYANTO [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

5

13670005

NISA’IN KAMALAH SUFFAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

6

13670006

DYAH FATIMATUSSHOLICHAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

7

13670007

FAHDA DINA MUFIDAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

8

13670008

MARIATIK CAHYANI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

9

13670009

AIN AINUL GHOFROH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

10

13670010

ATIZA FAJRIN MAULIDYA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

11

13670011

OKKI ANUGERAH MAHARDIKA P [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

12

13670012

MM. ARDHI MUKHOFFAH BIL ILMI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

13

13670013

FIKRI ALHIMSYAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

14

13670014

SRI NUR ATIQAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

15

13670015

NUR MIYA ZAKIYA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

16

13670016

MUHAMMAD IQBAL DZAKY ASY’ARI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

17

13670017

ANIS AKHWAN DHAFIN [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

18

13670018

WULAN MAR’ATUL KHUSNA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

19

13670019

ALFIYAH NUR ROHMAH OCTARIKA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

20

13670020

FINA RAHMAH SONA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

21

13670021

TRIAN SIDHA M [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

22

13670022

DESY P [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

23

13670023

CHANDRA ANSHORI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

24

13670024

NOVENDA ANDEN BIMALA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

25

13670025

OLDEN MAYAZZAKA AMALIA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

26

13670026

KHUROTA AYUNIN [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

27

13670027

ZIYANA WALIDAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

28

13670028

NUVISA RIZQID DIINY EL ‘ULYA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

29

13670029

DIONI FADIA ZATALINI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

30

13670030

FITYA APRILLIA DALILATI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

31

13670031

DIANA KHOLIDA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

32

13670032

ZAHRATUNNAHDHATI L. [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

33

13670033

NUR JANNAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

34

13670034

SITI NADHIRA INDAH PUTRI ISNGADI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

35

13670035

ALMAS FIRAS KANZI JIZAN TARIS [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

36

13670036

RATIH HEFIA R [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

37

13670037

MUTHOLIATUL MASYRIFAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

38

13670038

NILNA KAMALA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

39

13670039

DIA KURNIA DEWI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

40

13670040

ATINA YULIANDARI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

41

13670041

IMAM MALIKUL HADI A [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

42

13670042

NOVI YUSRO MAULIDIYAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

43

13670043

LISA DAMAYANTI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

44

13670044

ROBIHATUL AWWALIYAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

45

13670045

YOLANDA C SUKMA [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

46

13670046

NENENG FADI’AH IDZNI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

47

13670047

MUHAMMAD ALFEN H [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

48

13670048

ANGGUN ANJASWARA [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

49

13670049

UBAIDILLAH ABDEL BARSYAIF [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

50

13670050

MAKMUN NAWIL LIEM SAHAL [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

51

13670051

ASTRI ERDIANI PUTRI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

52

13670052

NUR IMAMAH UTAMININGTYAS [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

53

13670053

ACHMAD AINUL YAQIN [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

54

13670054

JAUHARATUL HUSNIYAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

55

13670055

ALDILA RAUDATUS SYARIFAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

56

13670056

FAIQOTUL CHOIROH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

57

13670057

EKA DIANA RAHMAWATI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

58

13670058

SITI FATIMAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

59

13670059

AYU TRIA NURJANNAH MUSLIM [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

60

13670060

ABDUL SYAKUR MUSTOFA [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

61

13670061

NUREEYAH BAHEM [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

62

13670062

MAREEYA JILAO [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

63

13670063

MIN GHONY [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

64

13670064

MAN KOVY [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

65

13670065

TOUN NEARIMAS [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

66

13670066

LAB SALIMAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

67

13670067

SLEH ASYROSH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

68

13670068

ILHAM KADENG [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

69

13670069

AMEERA BUERAHENG [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

70

13670070

RANY OCTAVIANA A [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

71

14670001

RADHINDA MEGAWATI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

72

14670002

SITI MARIYA ULFAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

73

14670003

RIZKI NUR AHLINA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

74

14670004

FEBRIYANTI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

75

14670005

PRASASTI SWARA NURANI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

76

14670006

RIRIN FARIDA ZEIN [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

77

14670007

ROSAVINA MAWADDAH [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

78

14670008

MELDA DWI LESTARI [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

79

14670009

AYU FATMALA [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

80

14670010

RIZKY ADITYA MAHARANY [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

81

14670011

FAUZTA NORMA AYU ANGGRAINI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

82

14670012

ANNATUS SHOLEHAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

83

14670013

MUTIATUL MILLAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

84

14670014

ALFIYAH LAILI INAYATIN [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

85

14670015

FITROTUN NASIKHATUL MASLAKHAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

86

14670016

FABY SELA RAHMATIKA [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

87

14670017

NIA AYU LESTARI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

88

14670018

REYHAN AMIRUDDIN [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

89

14670019

ANIQOTUN NISAK [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

90

14670020

IZZA NAILIA SHIRVI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

91

14670021

NANDEA ZULFANA HENDRAWAN [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

92

14670022

FIRSTA ROISATUL I [67001] HAJAR SUGIYANTORO, S.Farm., Apt., M.P.H

93

14670023

IRMA IMROATUS S [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

94

14670024

ELSY AFIDAYATI [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

95

14670025

SAIDAH FITRIYAH [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

96

14670026

NIMAS EKARINI AMBARWATI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

97

14670027

FATHAN LUTHFI HAWARI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

98

14670028

M FIRMAN AMRULLOH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

99

14670029

MIFTAH SAIFUL ARIFIN [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

100

14670030

KURNIAWAN HIDAYAT PP [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

101

14670031

MAYA NAFILATIN PRATIWI [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

102

14670032

LULU` NUR AFIFAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

103

14670033

JAUZA ULFAH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

104

14670034

RUKIANA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

105

14670035

JAUHAR MAKNUN SEPTAZA RAHMANDIKA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

106

14670036

FADHILA ISMA HUWAIDA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

107

14670037

FIRDAUSI ZAHRAH [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

108

14670038

MUHAMMAD RAGIB MUSTAFA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

109

14670039

AIMMATUL JANNAH [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

110

14670040

ABD ROHMAN ADDAKHIL [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

111

14670041

NIRMA TALIDA ZUHRO [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

112

14670042

AMADA SRI RAHAYU [67003] YANU ANDHIARTO, S.Farm.,Apt., M.Farm

113

14670043

MUHAJIR KURNIAWAN [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

114

14670044

LATHIFATUL BANUN [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

115

14670045

BELLA CORRY JAYATI [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

116

14670046

EKA FERIDA FITRI [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

117

14670047

CHORIDA MUHJATUL HADYA [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

118

14670048

NOVI NURVENTI [63014] ABDUL HAKIM, S.Si, Apt

119

14670049

SONIA AULIA RAKHMAH [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

120

14670050

KARTIKA HAYU KUSUMAWARDHANI [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

121

14670051

DIAN SA’IDAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

122

14670052

LAILI HANI KURNIAWATI [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

123

14670053

NORMA ENDANG DH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

124

14670054

NUZULA SALSABIELA KHALIDA [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

125

14670055

ACH. FAIZAL ANAZ [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

126

14670056

LAILATUL KHUTSIYAH [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

127

14670057

LUKLU-UL MARJAN [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

128

14670058

SANTIA IRAWATI [67002] SITI MAIMUNAH, S.Farm., Apt., M.Farm

129

14670059

SU`AD MUHAMED AHMED [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

130

14670060

AMEENA SOARES [63016] ROIHATUL MUTI’AH, M. Kes, Apt

131

14670061

AKREEMAH WATEH [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

132

14670062

FATMA DOTAE [63015] BEGUM FAUZIYAH, S.Si, M.Farm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *